Usługi turystyczne w sieci Internet – wybrane zagadnienia prawne

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 5
1.1. POJĘCIE INTERNETU 5
1.2. PODSTAWOWE USŁUGI 6
1.2.1. Poczta elektroniczna. 7
1.2.2. Strony Internetowe. 7
1.2.3. Zdalne sterowanie komputerem, transfer plików. 8
1.2.4. Grupy dyskusyjne. 9
1.2.5. IRC i pozostałe usługi komunikacji 9
ROZDZIAŁ II. PRAWO INTERNETOWE 11
2.1. PODSTAWA PRAWNA 11
2.1.1. Wybrane terminy i definicje normatywne. 13

Ta praca dyplomowa, niestety, nie została skończona. Autor napisał tylko 22 strony.