Usługi biur rachunkowych dla przesiędbiorców

Wstęp 2
Rozdział I. Biuro rachunkowe jako specyficzny podmiot na rynku 4
1.1. Podstawy prawne działalności biur 4
1.2. Forma prawna 11
1.3. Zakres i forma współpracy przedsiębiorców z biurem 17
Rozdział II. Zakres podstawowych usług świadczonych dla przedsiębiorców 21
2.1. Prowadzenie dokumentacji księgowej 21
2.1.1. Księgi i ewidencje podatkowe 21
2.1.2. Deklaracje podatkowe 31
2.1.3. Dokumentacja płacowo-kadrowa 34
2.1.4. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 39
2.1.5. Wyprowadzanie zaległości 41
2.2. Doradztwo podatkowe 43
Rozdział III. Pozostałe usługi świadczone dla przedsiębiorców 55
3.1. Przygotowanie dokumentacji kredytowej 55
3.2. Sprawozdania statystyczne 62
3.3. Działalność analityczno – doradcza na zlecenie klientów 63
Rozdział IV. Charakterystyka biura rachunkowego na przykładzie
Biura Rachunkowego „X” 68
4.1. Historia działalności biura 68
4.2. Przedmiot działalności 74
4.3. Charakterystyka klientów biura 78
4.4. Rola biura na lokalnym rynku usług rachunkowo-podatkowych 82
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91
Aneks 92