Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4
1. Podstawowe pojęcia 4
2. Rola małych firm w gospodarce 9
3. Etapy założenia działalności gospodarczej 13
4. Źródła finansowania firmy 16
5. Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 20
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYK ZRYCZAŁTOWANYCH FORM OPODATKOWANIA 24
1. Zryczałtowane formy opodatkowania 24
2. Podmiotowy zakres karty podatkowej 26
3. Korzyści i obowiązki podatnika prowadzącego działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej 29
4. Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższenia stawki podatku 34
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych 39
6. Wysokość opodatkowania 42
7. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów 43
8. Obowiązki podatników zryczałtowanego podatku dochodowego jako pracodawców 45
ROZDZIAŁ III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 47
1. Co jest przychodem, a co nie jest kosztem uzyskania przychodów działalności gospodarczej 47
2. Podmioty obowiązane prowadzić księgę 50
3. Charakterystyka podatkowej księgi przychodów i rozchodów 53
Podsumowanie i wnioski końcowe 57
Bibliografia 58
Spis rysunków 62