Uprawianie turystyki jeździeckiej

Wstęp 2

Rozdział I. Turystyka jeździecka w świetle literatury 4
1.1 Krótki rys historyczny turystyki jeździeckiej 9
1.2 Walory zdrowotne jazdy konnej 11

Rozdział II. Warunki do uprawiania turystyki jeździeckiej powiecie wołomińskim 18
2.1 Ośrodki jeździeckie w powiecie wołomińskim 19
2.2 Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie wołomińskim 22
2.3 Szlaki konne w powiecie wołomińskim 23
2.4 Imprezy konne organizowane w powiecie wołomińskim 23

Rozdział III. Warunki techniczne umożliwiające jeździectwo 24
3.1 Rząd jeździecki 24
3.2 Ubiór stosowany w jeździectwie 30
3.3 Zasady bezpieczeństwa 34

Rozdział IV. Badania 39
4.1. Przedmiot i cel badań 39
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 40
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
4.4. Charakterystyka badanych 43
4.5. Organizacja i przebieg badań 47

Rozdział V. Opracowanie badań 49

Podsumowanie 64
Bibliografia 67
Spis wykresów 69
Aneks 71