Umowa poręczenia

praca dyplomowa z prawa cywilnego

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie umowy w prawie polskim
1.1. Definicyjne ujęcie umowy i jej regulacje prawne oraz funkcje umów
1.2. Klasyfikacja i swoboda umów
1.3. Forma i strony umowy
1.4. Europejskie prawo umów

Rozdział II.
Poręczenie – interpretacja prawna pojęcia
2.1.Poręczenie jako czynność prawna
2.2. Rodzaje poręczeń w systemie prawnym
2.2.1. Poręczenia udzielane przez osoby fizyczne
2.2.2. Poręczenia udzielane przez osoby prawne
2.3. Wygaśnięcie poręczenia

Rozdział III.
Umowa poręczenia
3.1. Zakres zobowiązania
3.2. Terminy i wymagalność poręczonego świadczenia
3.3. Zaspokojenie roszczenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków