Ulgi podatkowe w podatku od osób fizycznych i ich znaczenie

Wstęp 2
Rozdział 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym 4
1.1. Ogólna charakterystyka pojęcia podatku 4
1.1.1. Istota podatku 4
1.1.2. Konstrukcja podatku 6
1.1.3. Klasyfikacje podatków 9
1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 14
1.3. Ogólna charakterystyka ulg i zwolnień w podatku dochodowym 35
Rozdział 2. Odliczenia od dochodu w 2001 r. 38
2.1. Wydatki na cele mieszkaniowe 38
2.2. Wydatki na cele rehabilitacyjne 44
2.3. Darowizna 47
Rozdział 3. Odliczenia od podatku dochodowego w 2001 roku 52
3.1. Ulgi mieszkaniowe 53
3.2. Ulgi z tytułu wydatków na cele edukacyjne 62
3.2.1. Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych 62
3.2.2. Kształcenie zawodowe i dokształcanie 63
3.2.3. Zakup przyrządów i pomocy naukowych 64
3.2.4. Dojazd dzieci do szkoły 65
3.3. Ulgi z tytułu świadczeń na cele zdrowotne 66
Rozdział 4.  Analiza porównawcza ulg i odliczeń w latach 2000-2002 73
4.1. Zmiany w systemie odliczeń i ulg od podatku w 2002 r. 73
4.2. Plan i wykonanie budżetu państwa z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych w latach 2000-2002 81
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90