Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych

Wstęp
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka pojęcia podatku 2
1.1. Istota podatku 2
1.2. Konstrukcja podatku 4
1.3. Klasyfikacje podatków 7
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych. 12
Rozdział 2. Zakres ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1993-2000 18
2.1. Ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych 20
2.2. Odliczenia od podatku dochodowego wydatków inwestycyjnych 26
Rozdział 3. Kierunki zmian w zakresie zastosowania ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych 45
3.1. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w podatku dochodowym od osób prawnych 45
3.2. Charakterystyka proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych na 2001 rok 54
Zakończenie 60
Bibliografia 61