Ubezpieczenie społeczne rolników

Wstęp 3
Rozdział 1. Ubezpieczenie społeczne rolników jako element ubezpieczenia społecznego. 5
1.1. Definicja ubezpieczenia 5
1.2. Ubezpieczenia społeczne 11
Rozdział 2. Geneza ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce 29
2.1. Powstanie i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 29
2.2. Powstanie nowego systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych 1991r. 40
Rozdział 3. Specyfika systemu ubezpieczeń społecznych rolników 53
3.1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia 53
3.2. Podstawowe zasady ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego 56
3.3. Podstawowe zasady ubezpieczenia emerytalno – rentowego 64
3.4. Składki rolnicze 69
3.5. System organizacyjny KRUS 72
Rozdział 4. System ubezpieczeń społecznych rolników raport wg zmian projektu Jerzego Hausnera 75
4.1. Nowy system a przemiany w rolnictwie 75
4.2. Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 85
4.3. Ocena zmian 93
Podsumowanie 100
Bibliografia 103
Spis tabel 108