Ubezpieczenie kredytów

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń majątkowych 5
1.1. Ubezpieczenie – jego istota i funkcje 5
1.2. Klasyfikacja i rodzaje ubezpieczeń 19
Rozdział 2. Kredyty i ich rodzaje 26
2.1. Kredyty i ryzyko z tym związane 26
2.1.1. Kredyty hipoteczne 30
2.1.2. Kredyty konsumpcyjne 36
2.1.3. Faktoring 38
2.2. Formy zabezpieczeń, gwarancje 41
Rozdział 3. Charakterystyka wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zajmuje się tego typu ubezpieczeniami [TU „Europa”] 47
1. Podstawowe produkty działalności 47
2. Zakres ubezpieczenia kredytów 57
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74