Ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty kredytu konsumenckiego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ryzyko związane z działalnością kredytową 5
1. Aspekty formalno prawne działalności kredytowej banku 5
1.1. Bank i zasady jego działania 10
1.2. Funkcje banków 15
2. Rodzaje i funkcje kredytów 19
3. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym 33
Rozdział 2. Zabezpieczenia prawne kredytów i kryteria ich wyboru 41
2.1. Zabezpieczenia osobiste 46
2.2. Zabezpieczenia rzeczowe 50
2.3. Możliwość wyboru zabezpieczenia kredytu w GE Money Bank S.A. 57
Rozdział 3. Formy zabezpieczenia transakcji kredytowych za pomocą ubezpieczeń finansowych 63
3.1. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w ryzyku kredytowym 63
3.2. Umowa kredytowa a ryzyko transakcji kredytowej 69
3.3. Gwarancje ubezpieczeniowe 74
3.4. Ubezpieczenie kredytu a gwarancja ubezpieczeniowa 79
Rozdział 4. Kryteria doboru formy zabezpieczenia w działalności GE Money Bank S.A. 81
4.1. Kredyt na zakup towarów i usług 89
4.2. Kredyt gotówkowy 98
4.3. Kredyt samochodowy 106
4.4. Badanie rynku bankowych zabezpieczeń hipotecznych w miasta Szczecinie i powiecie polickim 111
Zakończenie 119
Bibliografia 121
Spis tabel i rysunków 125
Aneks 126