Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 9
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 10
1.5. Podział i ogólna charakterystyka okresów badawczych. 16
ROZDZIAŁ II RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE ZABORÓW 17
ROZDZIAŁ III RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 22
ROZDZIAŁ IV RYNEK UBEZPIECZEŃ 1945-1989 25
4.1. Charakterystyka okresu. 25
4.2. Rozwój ubezpieczeń jednostkowych. 31
4.3. Rozwój ubezpieczeń grupowych. 35
ROZDZIAŁ V RYNEK UBEZPIECZEŃ PO 1989 ROKU 40
5.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 40
5.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 49
5.3. Bancassurance. 61
5.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 72
Wnioski 77
Bibliografia 79