Ubezpieczenia grupowe na życie

Wstęp 2

Rozdział I. Rys historyczny ubezpieczeń na życie 4
1.1. Definicja ubezpieczenia 4
1.2. Historia ubezpieczeń na życie 7
1.3. Początki ubezpieczeń na życie w Polsce 10
1.3. Ubezpieczenia na życie w latach 1945 – 1989 12
1.4. Ubezpieczenia na życie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 15

Rozdział II. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń grupowych na życie 18
2.1. Cel i zadania grupowych ubezpieczeń na życie 18
2.2. Specyfika grupowych ubezpieczeń na życie 24
2.3. Funkcje grupowych ubezpieczeń na życie 30
2.4. Underwriting w grupowych ubezpieczeniach na życie 32
2.5. Ryzyko ubezpieczeniowe 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń grupowych na życie w Polsce 44
3.1. Stan rynku ubezpieczeń na życie w 2003 roku 44
3.2. Produkty grupowe na życie na polskim rynku 53
3.3. Krótka charakterystyka wybranych grupowych ubezpieczeń na życie 57

Rozdział IV. Grupowe Ubezpieczenia na Życie w TU Allianz Życie Polska S.A. 61
4.1. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina 61
4.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 68
4.2. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Allianz-Tarcza 70
4.3. Grupowe Ubezpieczenia Allianz Zdrowie 72
4.4. Zakres odpowiedzialności zakładu Ubezpieczeń 79
4.4.1. Przedawnienie roszczeń 85
4.4.2. Świadczenia nienależne – kulancja 85
4.5. Ograniczenia Odpowiedzialności 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel i rysunków 94