Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Atrakcyjność turystyczna miejscowości nadmorskich w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. RUCH TURYSTYCZNY 6
1.1. Pojęcia z zakresu ruchu turystycznego 6
1.2. Czynniki wpływające na ruch turystyczny 8
1.3. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 10
1.4. Cechy ruchu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 17
2.1. Pojęcie zagospodarowania turystycznego 17
2.2. Zagospodarowanie turystyczne przejawem ładu przestrzennego 18
2.3. Znaczenie hoteli w zagospodarowaniu turystycznym 23
ROZDZIAŁ III. HISTORIA MORZA BAŁTYCKIEGO 28
3.1. Charakterystyka Morza Bałtyckiego 29
3.2. Ochrona Morza Bałtyckiego. Projekt Błękitna Wioska 31
ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI NADMORSKICH 34
4.1. Pobrzeże Szczecińskie 34
4.1.1. Świnoujście 35
4.1.2. Międzyzdroje 37
4.1.3. Dźwinów 40
4.1.4. Rewal 44
4.1.5. Mrzeżyno 47
4.1.6. Dźwirzyno 48
4.2. Pobrzeże Koszalińskie 50
4.2.1. Kołobrzeg 50
4.2.2. Ustronie Morskie 52
4.2.3 Chłopy 56
4.2.4 Mielno 57
4.2.5. Łazy 60
4.2.6. Darłowo 61
4.2.7. Jarosławiec 65
4.2.8. Ustka 66
4.2.9. Rowy 68
4.2.10 Łeba 69
4.2.11. Białogóra 73
4.2.12. Dębki 74
4.2.13 Jastrzębia Góra 75
4.3. Pobrzeże Gdańskie 77
4.3.1. Władysławowo 77
4.3.2. Jastarnia 81
4.3.3. Jurata 81
4.3.4. Hel 82
4.3.5. Puck 86
4.3.6. Sopot 87
4.3.7. Jantar 91
4.3.8. Stegna 91
4.3.9. Sztutowo 93
4.3.10. Krynica Morska 93
WNIOSKI 95
ZAKOŃCZENIE 98
SPIS ZDJĘĆ 99
LITERATURA 100

Atrakcyjność turystyczna miasta Pruszkowa

WSTĘP 2
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ENCYKLOPEDYCZNA MIASTA 4
II. INFORMACJE OGÓLNE 13
2.1. Położenie geograficzne 13
2.2. Charakterystyka przestrzeni miasta 14
2.3. Liczba ludności 23
2.4. Funkcja administracyjna i gospodarcza 25
III. HISTORIA MIASTA 28
IV. WALORY TURYSTYCZNE MIASTA I OKOLIC REGIONU 31
V. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 39
VI. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 42
VII. RUCH TURYSTYCZNY 45
VIII. OFERTA I PROMOCJA TURYSTYCZNA 46
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 53

Promocja Polski jako destynacji turystycznej na brytyjskim rynku turystycznym

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
1.1. Produkt turystyczny- zakres pojęciowy
1.2. Cechy produktu turystycznego
1.3. Elementy produktu turystycznego
1.4. Wymiary produktu turystycznego

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
2.1. Istota promocji
2.2. Elementy promocji produktu turystycznego
2.3. Identyfikacja produktu turystycznego

ROZDZIAŁ III. ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO
3.1. Ogólna charakterystyka Wielkiej Brytanii
3.2. Charakterystyka turystycznego rynku brytyjskiego
3.3. Miejsce rynku brytyjskiego w przyjazdach do Polski
3.4. Charakterystyka przyjazdów Brytyjczyków do Polski

ROZDZIAŁ IV. PROMOCJA POLSKI NA RYNKU BRYTYJSKIM
4.1. Polski marketing na rynku brytyjskim
4.2. Oferta turystyczna Polski. Polska jako produkt turystyczny
4.3. Czynniki warunkujące wzrost zainteresowania Polską w Wielkiej Brytanii
4.4. Proponowane formy promocji Polski na rynku brytyjskim

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Infrastruktura turystyki żeglarskiej w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Turystyka żeglarska w Polsce 4
1.1. Historia żeglarstwa w Polsce 4
1.2. Walory naturalne do uprawiania żeglarstwa 6
1.3. Wiedza i umiejętności w żeglarstwie 9
1.4. Patenty żeglarskie 14
1.5. Imprezy turystyki żeglarskiej i żeglarska odznaka turystyczna 19
Rozdział 2. Elementy infrastruktury żeglarskiej 25
2.1. Sprzęty żeglarskie i wyposażenie 25
2.2. Infrastruktura trwała 35
Rozdział 3. Polska baza żeglarska i usługi czarterowe jachtów w Polsce 44
3.1. Baza żeglarska i jej rozwój 44
3.2. Usługi czarterowe jachtów 47
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62
Spis fotografii 63

Atrakcyjność turystyczna Andaluzji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. WALORY PRZYRODNICZE – PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.1. Pojęcie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 4
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 6
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 11
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 14
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 17
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA ANDALUZJI 26
2.1. Historia Andaluzji 26
2.2. Środowisko geograficzne Andaluzji 30
2.3. Walory Andaluzji 32
2.3.1. Walory wypoczynkowe 32
2.3.2. Walory krajoznawcze 40
ROZDZIAŁ 3. TURYSTYKA ANDALUZJI 47
3.1. Dostępność komunikacyjna 47
3.2. Infrastruktura i ruch turystyczny 49
3.3. Perspektywy rozwoju turystyki w Andaluzji 53
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 62

Agroturystyka – forma aktywizacji gospodarczej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Polski

Wstęp 2
1. Zakres agroturystyki 4
1.1 Pojęcie turystki i agroturystyki 4
1.1.1. Funkcje agroturystyki 9
1.1.2. Ekonomika agroturystyki 12
1.1.3. Marketing agroturystyki 15
1.1.4. Organizacja agroturystyki 18
1.1.5. Zarządzanie agroturystyką 21
2. Gospodarcze i społeczne znaczenie agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 25
2.1. Zjawiska warunkujące rozwój agroturystyki 25
2.1.1. Dochodowość gospodarstw rolnych 25
2.1.2. Sytuacja dochodowa ludności rolniczej a pozarolnicze ich źródła utrzymania 30
2.1.3. Urbanizacja a jej konsekwencje dla agroturystyki 39
2.2. Agroturystyka jako działalność gospodarcza 43
2.2.1. Cechy i waloryzacja agroturystyki 43
3. Rozwój obszarów wiejskich w Wielkiej Brytanii i w Polsce 46
3.1. Przemiany rolnictwa i terenów wiejskich 46
3.2. Przestrzeń agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 48
3.2.1. Regiony agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 48
3.3. Współpraca i integracja w agroturystyce 52
3.3.1. Klasyfikacja produktów i usług agroturystycznych 52
3.3.2. Popularność produktów i usług agroturystycznych 62
3.4. Popyt na usługi agroturystyczne 64
4. Obsługa agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 67
4.1. Informacja turystyczna 67
4.1.1. Agroprzewodnik 67
4.2. Jakość agroturystyki 73
Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93

Turystyka pielgrzymkowa

WSTĘP 3
Rozdział I TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA – ZAKRES POJĘCIA 5
1.1. POJĘCIE TURYSTYKI RELIGIJNO PIELGRZYMKOWEJ 5
1.2. POJECIE, GENEZA ORAZ ZNACZENIE PIELGRZYMEK 7
Rozdział II PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 12
2.1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA TURYSTYKI 12
2.2. PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 26
Rozdział III LEGENDA ŚW. KINGI I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU GÓRNICTWA SOLNEGO W POLSCE 31
3.1. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI WIELICZKA 31
3.2. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI BOCHNIA 32
3.3. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 33
Rozdział IV ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA, KOPALNI SOLI BOCHNIA, MIASTA STARY SĄCZ 36
4.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA 36
4.1.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 36
4.1.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Wieliczka 37
4.1.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Wieliczka i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 53
4.1.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 56
4.2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI BOCHNIA 57
4.2.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 57
4.2.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Bochnia 58
4.2.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Bochnia i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 59
4.2.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 61
4.3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIASTA STARY SĄCZ 62
4.3.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 62
4.3.2. Rys historyczny miasta 63
4.3.3. Sanktuarium św. Kingi jako rdzeń produktu turystycznego Starego Sącza 64
4.3.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 65
Rozdział V SZLAKI TURYSTYCZNE W WYBRANYCH OBIEKTACH 68
5.1. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI WIELICZKA 68
5.2. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI BOCHNIA 68
5.3. SZLAKIEM ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 69
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS RYSUNKÓW 77

Miejsce Wysp Kanaryjskich w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZNACZENIE TURYSTYKI 5
1.1. Podstawowe definicje i pojęcia 5
1.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 19
1.3. Rynek turystyczny 22
ROZDZIAŁ II. ISTOTA ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 28
2.1. Migracje turystyczne 28
2.2. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 31
2.3. Czynniki wpływające na ruch i popyt turystyczny 35
2.4. Charakterystyka współczesnej turystyki międzynarodowej 40
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYSP KANARYJSKICH 49
3.1. Położenie i obszar 49
3.2. Rys historyczny 51
3.3. Rola turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich 53
ROZSZIAŁ IV. WALORY TURYSTYCZNE WYSP KANARYJSKICH 58
4.1. Przyrodnicze walory turystyczne Wysp Kanaryjskich 58
4.2. Walory antropogeniczne 65
4.3. Infrastruktura turystyczna 71
ROZDZIAŁ V. STRUKTURA ZAGRANICZNEJ TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ NA WYSPY KANARYJSKIE 75
5.1. Stan turystyki przyjazdowej 75
5.2. Struktura przyjazdów 78
ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88

Wykorzystanie kuchni wegetariańskiej w turystyce

część praktyczna pracy dyplomowej

Wstęp 1
Rozdział III. Kuchnia wegetariańska we współczesnej turystyce 3
3.1. Usługa gastronomiczna jako produkt turystyczny 3
3.2. Nowe tendencje produktów żywnościowych w turystyce 5
3.3. Wykorzystanie wegetarianizmu w turystyce 9
3.3.1. Restauracje indyjskie 9
3.3.2. Sieć Green Way 11
3.3.3. Restauracje i bary Vega 13
3.3.4. Turystyka ekologiczna 14
Zakończenie 19

Wpływ turystyki na kulturę spożywania napojów alkoholowych w Polsce

1. Wstęp 2
1.1. Wprowadzenie 2
1.2. Cel i metoda pracy 4
2. Historia alkoholu 8
2.1. Pojawienie się alkoholu (mity i legendy) 8
2.2. Historia procesu destylacyjnego 13
2.3. Napoje alkoholowe w Polsce 16
3. Polskie produkty alkoholowe znane za granicą 23
3.1. Wódki czyste 23
3.2. Wódki gatunkowe 24
3.3. Piwo 31
3.4. Likiery 35
4. Kultura spożywania napojów alkoholowych 42
4.1 Zmiany w turystyce krajowej od wejścia w struktury UE 42
4.2 Sposoby picia alkoholu a turystyka 44
4.3 Kanony picia alkoholu a turystyka 46
4.4 Motywy spożywania alkoholu 47
4.5 Dobór alkoholu do potraw 52
5. Podsumowanie 56
5.1 Wnioski 56
5.2 Bibliografia 59
5.3 Spis tabel 59
5.4 Streszczenie 59