Turystyka piesza w Gorcach

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki 4
1. Pojęcia związane z turystyką 4
2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 8
3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 11
4. Rodzaje i formy turystyki 19

Rozdział II. Charakterystyka geograficzna Gorców 25
1. Położenie geograficzne 25
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 29
3. Klimat i stosunki wodne 31
4. Flora i fauna 34
5. Podział na regiony geograficzne 45

Rozdział III. Trasy turystyczne Gorców 50
1. Walory krajoznawcze Gorców 50
2. Szlaki piesze 55
2.1. Schronisko na Starych Wierchach- Turbacz- Długa Hala 55
2.2. Nowy Targ – Schronisko na Starych Wierchach 57
2.3. Schronisko pod Turbaczem – Nowy Targ (zielony szlak) 58
2.4. Krościenko nad Dunajcem – Lubań 60
3. Infrastruktura turystyczna 62

Podsumowanie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70