Turystyka pielgrzymkowa

WSTĘP 3
Rozdział I TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA – ZAKRES POJĘCIA 5
1.1. POJĘCIE TURYSTYKI RELIGIJNO PIELGRZYMKOWEJ 5
1.2. POJECIE, GENEZA ORAZ ZNACZENIE PIELGRZYMEK 7
Rozdział II PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 12
2.1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA TURYSTYKI 12
2.2. PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 26
Rozdział III LEGENDA ŚW. KINGI I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU GÓRNICTWA SOLNEGO W POLSCE 31
3.1. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI WIELICZKA 31
3.2. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI BOCHNIA 32
3.3. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 33
Rozdział IV ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA, KOPALNI SOLI BOCHNIA, MIASTA STARY SĄCZ 36
4.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA 36
4.1.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 36
4.1.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Wieliczka 37
4.1.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Wieliczka i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 53
4.1.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 56
4.2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI BOCHNIA 57
4.2.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 57
4.2.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Bochnia 58
4.2.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Bochnia i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 59
4.2.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 61
4.3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIASTA STARY SĄCZ 62
4.3.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 62
4.3.2. Rys historyczny miasta 63
4.3.3. Sanktuarium św. Kingi jako rdzeń produktu turystycznego Starego Sącza 64
4.3.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 65
Rozdział V SZLAKI TURYSTYCZNE W WYBRANYCH OBIEKTACH 68
5.1. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI WIELICZKA 68
5.2. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI BOCHNIA 68
5.3. SZLAKIEM ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 69
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS RYSUNKÓW 77