Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny w ofercie wybranych biur podróży

Wstęp 2
Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką ekstremalną 4
1.1. Definicje i pojęcie turystyki ekstremalnej 4
1.2. Wybrane dyscypliny turystyki ekstremalnej 6
1.2.1. Spadochroniarstwo 6
1.2.2. Bungy-jumping 8
1.2.3. Paralotniarstwo 10
1.2.4. Nurkowanie 13
1.2.5. Kajakarstwo górskie 17
1.2.6. Skateboard 18
1.2.7. Snowboard 20
1.2.8. Surfing 21
Rozdział II Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny 23
2.1. Pojęcie produktu turystycznego 23
2.2. Specyfika obsługi klientów 33
Rozdział III Turystyka ekstremalna w ofercie biur podróży 37
3.1. Przegląd ofert turystyki ekstremalnej w wybranych biurach podróży 37
3.1.1. Traper 38
3.1.2. Almatur 40
3.1.3. Kompas 42
3.1.4. Tour Club 43
3.1.5. ArkCharter 45
3.2. Ocena aktualnej oferty turystyki ekstremalnej w biurach podróży 47
3.3. Perspektywy i postulowane kierunki rozwoju turystyki ekstremalnej jako produktu turystycznego w biurach podróży 51
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis rysunków i zdjęć 57
Aneks 58