Tunezja w ofertach biur podróży

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POPYT NA USŁUGI TURYSTYCZNE 4
1.1. Definicja usługi turystycznej 4
1.2. Charakterystyka popytu i podaży w turystyce 10
1.3. Zakres pojęciowy produktu turystycznego 19
1.4. Produkt turystyczny w biurze podróży 24

ROZDZIAŁ II. MARKETING BIUR PODRÓŻY I WSPÓŁCZESNE TRENDY W POPYCIE TURYSTYCZNYM 27
2.1. Planowanie marketingowe w biurach podróży 27
2.2. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 30
2.3. Instrumenty i środki promocji 37
2.3.1. Instrumenty promocji 37
2.3.2. Środki promocji 39
2.4. Problemy analizy trendów w gospodarce 43
2.5. Aktualne trendy w turystyce 47

ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TUNEZJI 55
3.1. Położenie 55
3.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Tunezji 56
3.3. Regiony turystyczne Tunezji 58
3.4. Ruch turystyczny w Tunezji 61

ROZDZIAŁ IV. TUNEZJA JAKO NAJATRAKCYJNIEJSZA OFERTA BIUR PODRÓŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 63
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 63
4.2. Analiza wyników badań 69
4.3. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS RYSUNKÓW 83
ANEKS 84