Transport i jego miejsce na rynku usług logistycznych

Wstęp

Rozdział I. Usługi przewozowe i przewoźnicy
1.1 Rynek usług logistycznych
1.2 Transport i jego gałęzie
1.3 Transport drogowy
1.4 Transport multimodalny

Rozdział II. Spedycja krajowa i międzynarodowa
2.1 Istota spedycji
2.2 Spedytor jako organizator
2.3 Koszty oraz ceny usług transportowych i spedycyjnych

Rozdział III. Działalność, geneza i rozwój firmy POLCAB
3.1. Geneza i rys historyczny POLCAB
3.2. Charakterystyka firmy – zakres działalności i przepisy prawne
3.3. Zasoby i wyposażenie przedsiębiorstwa POLCAB
3.4. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa POLCAB

Rozdział IV. POLCAB jako przykład firmy funkcjonującej w otoczeniu konkurencyjnym
4.1. Geneza i rys historyczny POLCAB
4.2. Strategia rozwoju i otoczenie rynkowe POLCAB
4.3. Usługi i oferta rynkowa analizowanego przedsiębiorstwa
4.3.1. Spedycje
4.3.2. Rodzaje obsługiwanych przesyłek
4.4. Analiza stanu faktycznego i propozycje usprawnień działalności analizowanej firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków