Tradycyjne i nowoczesne techniki zarządzania jakością

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRODUKT A JAKOŚĆ 4
1.1. Jakość produktu 4
1.2. Cechy jakościowe produktu i czynniki determinujące jakość 6
1.3. Kategorie jakości produktu 18

ROZDZIAŁ II. ASPEKTY OCENY JAKOŚCIOWEJ 21
2.1. Normalizacja 21
2.2. Typizacja i unifikacja 27
2.3. Certyfikacja 28
2.4. Akredytacja 30
2.5. Ewolucja koncepcji jakościowej oceny produktów 31

ROZDZIAŁ III. ISO JAKO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 36
3.1. Wiadomości ogólne. 36
3.2. Cele wdrożenia 40
3.3. Podejście procesowe 42
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością 47
3.5. Odpowiedzialność kierownictwa 48
3.7. Realizacja wyrobu 50
3.8. Pomiary, analiza i doskonalenie 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57