Tendencje zmian na polski rynku logistyki magazynowej

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

W sumie rozdział liczy 20 stron.

Magazyny stanowią węzły w logistycznej sieci zależności, w których towary są tymczasowo przechowywane lub przekazywane na inną drogę, która prowadzi prze sieć zależności. Budynki magazynów mogą być zarówno punktami dostaw i odbioru, jak i punktami rozdziału lub koncentracji w systemie logistycznym. W magazynie zachodzą procesy magazynowania i przemieszczania. Dominacja określonych procesów zależy od funkcji magazynu. Funkcję określa w znacznym stopniu lokalizacja i technika stosowana w magazynie[1].

Istnieje wiele przyczyn, dla których magazynuje się produkty i z powodu których jest ono konieczne w różnych fazach procesu dystrybucji[2]:

  1. Dzięki magazynowaniu można uniknąć negatywnych skutków wahań w produkcji i konsumpcji.
  2. Towary produkowane są zazwyczaj w dłuższych seriach, wskutek czego ich podaż bywa większa niż popyt; czasami jednak zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie, a wówczas zapasy są niezbędne.
  3. Dzięki magazynowaniu można zmniejszyć skutki zakłóceń w produkcji i dostawach, jak również reagować na nieoczekiwane zmiany w sprzedaży.
  4. Musi istnieć mniej lub bardziej obszerny asortyment, aby pobudzać zakup.

[1] H. Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 118.

[2] H. G. Tonndorf, Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Biblioteka Menedżera, Kraków 2000, s. 19.