Telewizja w życiu dziecka

Wstęp    2
1 Telewizja, jako medium 21 wieku    3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji    5
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka    8
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie    13
2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka    16
2.1 Dziecko w telewizji    19
2.2 Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka    21
2.3 Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło    25
3. Metody badań    28
3.1 Przedmiot i cele badań    31
3.2 Problemy badawcze    33
3.3 Charakterystyka badanej grupy    34
4. Wyniki i analiza badań własnych    38
Zakończenie    50
Bibliografia    51
Aneks – kwestionariusz ankiety    53