Telewizja jako najważniejszy nośnik kultury masowej

Wstęp 1
Rozdział 1. Kultura masowa a życie społeczne. 5
1.1. Style kultury. 6
1.2. Pojęcie kultury masowej. 9
1.3. Homogenizacja kultury masowej a poziom kultury 12
1.4. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 13
1.5. Wzory osobowe. 18
1.6. Demokratyczne medium – telewizja. 19
Rozdział 2. Dlaczego oglądamy telenowele. 26
2.1. Serial telewizyjny jako wytwór kultury. 32
2.2. Postmodernizm w telewizji. 38
2.3. Mit i powtarzalność podstawą schematu telenowel. 43
Rozdział 3. Przekazy masowe a wartości społeczne. 47
3.1. Znaczenie analizy zawartości. 47
3.2. Tradycje analizy zawartości. 48
3.3. Sporne kwestie analizy zawartości. 50
3.4. Tekst kultury i jego znaczenia. 53
3.5. Treści mediów jako informacja. 55
3.6. Płaszczyzny socjologicznej analizy zawartości. 57
3.7. Ogólna struktura przekazów masowych. 60
3.7.1. Perspektywy ideologiczne. 61
3.7.2. Gatunki medialne. 63
3.7.3. Wiadomości dziennikarskie. 65
3.7.4. Bohaterowie i czarne charaktery. 67
3.8. Przekazy masowe jako projekcje dominujących wartości społecznych. 69
3.9. Problem relacji rzeczywistość ? odbicie. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 76