Techniki komputerowe we wspomaganiu zarządzania

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka podstawowych obszarów zarządzania placówką oświatową 4
1.1.Podstawowe obszary zarządzania organizacją 4
1.2. Kierowanie szkołą, jego uwarunkowania i specyfika 10
Rozdział 2. Techniki komputerowe we wspomaganiu zarządzania oświatą 21
2.1. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie 21
2.2. Oprogramowanie wspomagające specyficzne dla oświaty obszary zarządzania 28
2.3. Kompleksowe systemy zarządzania placówką oświatową 33
Rozdział 3. Najważniejsze obszary komputerowego zarządzania szkołą 44
3.1.Organizacja pracy szkoły 44
3.2. Księgowość i dział personalny 56
3.3. Sekretariat 58
3.4. System wychowawczo-dydaktyczny 60
3.5. Porównanie programów komputerowych wspomagających zarządzanie szkołą 62
Podsumowanie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71