Archiwa tagu: Zarządzanie zasobami wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie zasobami wspólnoty mieszkaniowej

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie nieruchomością – podstawy teoretyczne
1.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą
1.1.1. Pojęcie zarządzania
1.1.2. Proces zarządzania
1.2. Nieruchomość jako obiekt zarządzania
1.2.1. Pojęcie i specyfika nieruchomości
1.2.2. Specyfika zarządzania nieruchomością mieszkaniową
1.2.3. Analiza uwarunkowań
1.2.4. Priorytety strategiczne
1.2.5. Zarządzanie nieruchomością w ujęciu finansowym

Rozdział II. Rola zarządzającego nieruchomością
2.1. Zakres działań i funkcje
2.2. Wymogi kwalifikacyjne
2.3. Baza danych dla zarządzającego

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością wspólną
3.1. Istota i rodzaje Wspólnoty Mieszkaniowej
3.2. Formy zarządu nieruchomością wspólną
3.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
3.4. Zarządzanie finansami Wspólnoty Mieszkaniowej
3.5. Plan zarządzania Wspólnoty Mieszkaniowej

Rozdział IV. Doświadczenia z zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową
4.1. Charakterystyka badanych zasobów
4.2. Działalność zarządu i zarządcy
4.3. Koszty eksploatacji nieruchomości
4.4. Koszty technicznego utrzymania i zakres remontów
4.5. Analiza porównawcza badanych Wspólnot Mieszkaniowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków