Archiwa tagu: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA STRATEGII I PROCEDURA JEJ BUDOWY 5

1.1. Strategia i jej elementy 5
1.2. Kierunki i szkoły strategii 12
1.3. Formułowanie strategii 15

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W FIRMIE 22

2.1. Pojęcie zarządzania strategicznego 22
2.2. Proces zarządzania strategicznego 29
2.3. Analiza strategiczna 37
2.4. Obszary analizy strategicznej 40

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 50

3.1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 50
3.3. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 53
3.4. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 59

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 63

4.1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp z o.o. 63
4.2. Określenie misji oraz celów strategicznych 66
4.3. Analiza otoczenia CEAC 67
4.4. Realizacja strategii 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79