Archiwa tagu: Zarządzanie kapitałem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstwa Wilbo

Zarządzanie kapitałem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstwa Wilbo

Wstęp 3
Rozdział I.  Zarządzanie finansami firmy 5
1.1. Cel działalności przedsiębiorstwa 5
1.2. Cele zarządzania kapitałami firmy 8
1.3. Decyzje inwestycyjne i finansowe 13
1.4. Organizacja zarządzania kapitałami firmy 20
Rozdział II.  Ogólne zagadnienia gospodarowania kapitałem obrotowym 28
2.1. Definicja kapitału obrotowego 28
2.2. Struktura kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 30
2.3. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa 37
2.4. Krążenie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 41
Rozdział III.  Planowanie finansowe i zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa 48
3.1. Prognozowanie finansowe 48
3.2. Polityka kapitału obrotowego i kredyt krótkoterminowy 54
3.3. Środki pieniężne i zbywalne papiery wartościowe 59
3.4. Należności i zapasy 62
Rozdział IV.  Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 69
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 69
4.2. Prezentacja struktury kapitału obrotowego przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 72
4.3. Analiza kapitału obrotowego przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 78
4.4. Źródła finansowania kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie Wilbo S.A. 84
Zakończenie 87
Bibliografia 88
Spis tabel 90
Spis schematów 91
Spis rysunków 92