Archiwa tagu: Zarządzanie finansami w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych

Zarządzanie finansami w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE 4
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO 4
1.2. SPÓŁDZIELCZOŚĆ KREDYTOWA NA ŚWIECIE 24
1.3. FUNKCJE I ZADANIA SKOK 28
ROZDZIAŁ  II DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWO-POŻYCZKOWA SKOK 35
2.1. FUNDUSZE WŁASNE SKOK 35
2.2. LOKATY W SKOK 39
2.2.1. INDYWIDUALNE KONTA SKŁADKOWE CZŁONKÓW SKOK 40
2.2.2. KONTA Z TERMINOWYMI WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI 42
2.2.3. KONTA Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE 45
2.3. POŻYCZKI I KREDYTY W SKOK 47
2.3.1. UDZIELANIE POŻYCZEK I KREDYTÓW PRZEZ SKOK 47
2.3.2. GROMADZENIE WKŁADÓW I UDZIELANIE POŻYCZEK W OPARCIU O RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE 53
2.3.3. NORMY DOPUSZCZALNEJ KONCENTRACJI UDZIELONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 56
ROZDZIAŁ III ZARZĄDZANIE FINANSAMI W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 59
3.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 69
3.2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 70
3.3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW 86
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100