Archiwa tagu: Wymiana towarowa Polski z krajami Unii Europejskiej

Wymiana towarowa Polski z krajami Unii Europejskiej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ 5
1.1. Istota i ewolucja wymiany handlowej 5
1.2. Podmioty prowadzące wymianę handlową z zagranicą 10
1.3. Wymiana towarowa na świecie 11
1.3.1. Klasyfikacje stosowane w międzynarodowych obrotach towarowych 12
1.3.2. Najwięksi importerzy, eksporterzy 18
1.3.3. Dynamika wymiany towarowej 22
1.4. Rozliczenia międzynarodowe 24

ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA WYMIANY TOWAROWEJ POLSKI 29
2.1. Uwarunkowania gospodarcze polskiej wymiany handlowej 29
2.2. Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych 32
2.2.1. Unia Europejska 40
2.2.2. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO), 42
2.2.3. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) 44
2.3. Proces integracji z UE i jego wpływ na wymianę towarową 45
2.4. Porozumienia dotyczące wymiany towarowej z wybranymi krajami 49

ROZDZIAŁ 3. DYNAMIKA I ZMIANY STRUKTURALNE OBROTÓW TOWAROWYCH POLSKI 52
3.1. Wzrost obrotów towarowych z zagranicą 52
3.2. Zmiany wolumenu obrotów 53
3.3. Saldo obrotów i jego zmiany 55
3.4. Zmiany struktury obrotów towarowych 60
3.4.1. Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych 61
3.4.2. Zmiany struktury towarowej obrotów handlowych 66
3.5. Dominujące pozycje towarowe w polskich obrotach 69

PODSUMOWANIE 73

BIBLIOGRAFIA 75

SPIS TABEL 80

SPIS RYSUNKÓW 81

SPIS WYKRESÓW 82