Archiwa tagu: Wykorzystanie Internetu w firmie – możliwości i zagrożenia

Wykorzystanie Internetu w firmie – możliwości i zagrożenia

Wstęp 4
Rozdział 1. Internet – nowe źródło i kanał przekazu informacji. 6
1.1. Rola informacji na przełomie XX i XXI wieku. 6
1.2. Geneza Internetu. 10
1.3. Rozwój Internetu – nowego medium. 15
1.4. Rodzaje usług sieciowych. 17
1.4.1. World Wide Web. 17
1.4.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC. 24
1.4.3. FTP. 25
1.4.4. Telnet. 26
Rozdział 2. Możliwości wykorzystania Internetu w firmie. 27
2.1. Wykorzystanie Internetu  w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 27
2.2. Wykorzystanie Internetu w dokształcaniu pracowników. 37
2.3. Internet jako medium handlowe. 51
Rozdział 3. Założenia metodologiczne. 72
3.1. Cel i przedmiot badań. 72
3.2. Pytania badawcze i hipotezy. 73
3.3. Prezentacja badanej firmy. 75
Rozdział 4. Wykorzystanie Internetu w Agencji Reklamowej „Legion”. 77
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 77
4.2. Rodzaj działalności. 80
4.3. Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie „Legion”. 83
4.4. Przykład kampanii reklamowej przeprowadzonej przez „Legion” 88
Zakończenie 95
Bibliografia 97