Archiwa tagu: Współpraca zagraniczna województw

Współpraca zagraniczna województw

Wstęp 1
Rozdział 1. Integracja Europejska w kontekście międzynarodowej współpracy regionów. 3
1.1. Siatka pojęciowa: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna. 3
1.2. Współpraca transgraniczna. 10
1.2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. 11
1.2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 17
1.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej. 20
Rozdział 2. Ustawodawstwo współpracy zagranicznej województw. 24
Rozdział 3. Wybrane przykłady polskich województw i miast w zakresie współpracy międzynarodowej. 39
3.1. Współpraca zagraniczna województwa lubelskiego. 39
3.2. Euroregion Bug. 43
3.3. Współpraca zagraniczna województwa wielkopolskiego. 47
3.4. Procesy integracyjne Małopolski. 48
3.5. Euroregion Karpaty. 51
3.6. Związki miast i gmin. 56
3.6.1. Współpraca zagraniczna miasta Częstochowy. 59
3.6.2. Współpraca zagraniczna miasta Strzegomia. 64
Rozdział 4. Bariery i ograniczenia współpracy zagranicznej 67
4.1. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. 68
4.2. Perspektywy współpracy transgranicznej na przykładzie Polski i Niemiec. 69
Zakończenie 71
Bibliografia 72
Spis tabel 75