Archiwa tagu: Wpływ rozwoju gospodarczego na rynek nieruchomości

Wpływ rozwoju gospodarczego na rynek nieruchomości

Wstęp 2
Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 8
1.2. Cechy fizyczne 9
1.3. Cechy ekonomiczne 10
1.4. Cechy funkcjonalne nieruchomości 13
1.5. Cechy instytucjonalne – prawne 15
Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na nim 16
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 16
2.2. Popyt i podaż 20
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 26
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 29
Rozdział 3. Rynek nieruchomości w dobie transformacji 38
3.1. Rola nieruchomości w procesie reform 39
3.2. Rynek nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych 41
Rozdział 4. Funkcjonowanie rynku nieruchomości a wahania koniunkturalne 43
4.1. Wpływ fluktuacji gospodarczych na rynek nieruchomości 43
4.2. Fazy cyklu koniunkturalnego a rynek nieruchomości 45
4.3. Czynniki oddziałujące na wahania cykliczne na rynku nieruchomości 48
4.4. Pierwszy polski cykl koniunkturalny omówiony na przykładzie warszawskiego budownictwa biurowego 52
Rozdział 5. Warszawski rynek nieruchomości komercyjnych 56
5.1. Rynek powierzchni biurowych 57
5.2. Rynek powierzchni magazynowych 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68