Archiwa tagu: Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci

Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec dzieci

Wstęp

Rozdział 1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze
1.1 Funkcja opiekuńczo – wychowawcza rodziny
1,2 Świadomość wychowawcza rodziców
1.2.1 Postawy rodzicielskie
1.2.2 Kary i nagrody w wychowaniu
1.3 Problemy wychowawcze współczesnej rodziny

Rozdział 2. Praca zawodowa kobiet jako nowa postać tradycyjnej roli kobiety w rodzinie
2.1 Motywy aktywności zawodowej kobiet
2.1.1 Zabezpieczenie bytu rodzinie
2.1.2. Dążenie do wyższego standardu życia
2.1.3 Poza rodzinne motywy pracy
2.2 Integracja roli zawodowej z rolą żony i matki

Rozdział 3. Metodologia badań własnych
3.1 Przedmiot i cele badań
3.2 Problemy i hipotezy badawcze
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4 Charakterystyka grupy badanej
3.5 Organizacja i przebieg badań

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci

Wstęp 2

Rozdział I. Współczesne przemiany w pełnieniu ról społecznych 4
1.1. Role społeczne w rodzinie 4
1.2. Tradycyjny model realizacji ról rodzicielskich 8
1.3. Funkcje rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem f. opiekuńczo wychowawczej 10
1.4. Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie osobowości 22

Rozdział II. Metodologia badań własnych 26
2.1. Struktura metodologiczna badań 26
2.1.1. Cel i przedmiot badań
2.1.2. Problemy badawcze
2.1.3. Hipotezy badawcze. Zmienne i wskaźniki
2.1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.2. Teren badań i charakterystyka badanej populacji

Rozdział III. Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci w świetle badań własnych
3.1. Opracowanie wyników badań 41
3.2. Podsumowanie badań i wnioski 54

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Aneks 62

Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci

Wstęp 3

Rozdział 1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze 5
1.1. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza rodziny 5
1.2. Świadomość wychowawcza rodziców 18
1.2.1. Postawy rodzicielskie 18
1.2.2. Kary i nagrody w wychowaniu 21
1.3. Problemy wychowawcze współczesnej rodziny 24

Rozdział 2. Praca zawodowa kobiet jako nowa postać tradycyjnej roli kobiety w rodzinie 31
2.1. Motywy aktywności zawodowej kobiet 31
2.1.1. Zabezpieczenie bytu rodzinie 31
2.1.2. Dążenie do wyższego standardu życia 34
2.1.3. Pozarodzinne motywy pracy 35
2.2. Integracja roli zawodowej z rolą żony i matki 41

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 47
3.1. Przedmiot i cele badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Charakterystyka grupy badanej 56
3.5. Organizacja i przebieg badań 60

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 62
4.1. Analiza wyników badań 62
4.2. Weryfikacja problemów badawczych 76

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis rysunków 88
Spis tabel 89
ANEKS 90