Archiwa tagu: Uwarunkowania procesu wdrażania systemu zarządzania jakością

Uwarunkowania procesu wdrażania systemu zarządzania jakością

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE ASPEKTY PROCESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.1. Istota procesu zarządzania jakością 5
1.2. Etymologia procesu zarządzania jakością 8
1.3. Cele i funkcje procesu zarządzania jakością 14
1.4. Koncepcje zarządzania jakością 15
1.4.1. Total Quality Management 15
1.4.2. Six Sigma 19
1.4.3. Normy jakościowe ISO 21

ROZDZIAŁ II.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 25
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 29
2.2.1. Wymagania normy ISO 9001:2000 29
2.2.2. Porównanie wymagań zawartych w normach ISO: 9001 – 1994 z normą ISO: 9001 – 2000 35
2.2.3. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 38
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 41
2.4. Dylematy w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością 42
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 44

ROZDZIAŁ III.
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EMPIRYCZNYCH
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Przedmiot działalności 51
3.3. System zarządzania w badanym przedsiębiorstwie 52
3.4. Ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością 53

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
4.1. Zaangażowanie kierownictwa w organizację systemu zarządzania jakością 56
4.2. Dobór i szkolenie pracowników 60
4.3. Opracowanie polityki jakości 64
4.4. Opracowanie celów jakości 66
4.5. Identyfikacja potrzeb klientów 67
4.6. Rozwój wyrobu i polityka zakupów 70
4.7. Pomiary, analizy i doskonalenie systemu zarządzania jakością 72

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 84
ZAŁĄCZNIKI 85