Archiwa tagu: Uprawnienia organów wykonawczych

Uprawnienia organów wykonawczych budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp 4

Rozdział I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 6
1.1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 6
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
1.3. Samodzielność finansowa gmin 14
1.4. Budżet i zasady budżetowe 17
1.5. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19
1.5.1. Części składowe planu finansowego 19
1.5.2. Dochody budżetowe 21
1.5.3. Wydatki budżetowe 22
1.6. Zasady systemu finansów publicznych 23

Rozdział II. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki
samorządowe 27
2.1. Zasady ogólne 27
2.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości budżetowej 31
1.1. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 32
1.2. Sprawozdania finansowe 35
3. Metodyka analizy finansowej sprawozdawczości budżetowej 41
3.1. Wstępna analiza bilansu z wykonania budżetu 41
3.2. Wskaźnikowa ocena bilansu z wykonania budżetu 42
4. Wykorzystanie wyników analizy finansowej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 45

Rozdział III. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 50
3.1. Zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu 50
3.2. Zmiany w budżecie 54
3.3. Bankowa obsługa budżetu 56
3.4. Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 56

Rozdział IV Kontrola finansowa i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 58
4.1. Pojęcie kontroli i nadzoru 58
4.2. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa 61
4.3. Nadzór i kontrola zewnętrzna 65
4.4. Audyt wewnętrzny 76

Zakończenie 81
Wykaz literatury 83
Wykaz aktów prawnych 86
Spis rysunków i tabel 89
Załączniki 90