Archiwa tagu: Trudności wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Trudności wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Wstęp 2

Rozdział I Problematyka w świetle literatury 4
1.1. Analiza pojęciowa: wychowanie; niedostosowanie społeczne; proces resocjalizacji i socjalizacji 4
1.2. Trudności wychowawcze-zakres teoretyczny 16
1.3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – specyfika ośrodka 27

Rozdział II Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 34
2.1. Socjoterapia w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych 34
2.2. Specyfika funkcjonowania i warunki zycia wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 40
2.3. Przykładowy program profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Psychoterapii 47

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych 58
3.1. Problematyka badawcza 58
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 61
3.3. Metody i techniki badań 63
3.4. Teren i organizacja badań 64
3.5. Charakterystyka próby badawczej 69

Rozdział IV Problemy wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 72
4.1. Oddziaływania wychowawcze pedagogów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 72
4.2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z perspektywy jego podopiecznych 85

Zakończenie 94
Bibliografia 99
Spis wykresów 103
Spis tabel 104
Załącznik 1 105
Załącznik 2 109