Archiwa tagu: Transeuropejskie korytarze transportowe

Transeuropejskie korytarze transportowe

Wstęp    2
Rozdział. I. Transport – zagadnienia podstawowe    3
1.1. Pojecie i rola transportu w gospodarce    3
1.2. Podstawowe rodzaje transportu    7
1.3. Rynek usług transportowych    13
Rozdział II. Transport kolejowy w Polsce i w Unii Europejskiej    16
2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce    16
2.2. Rola transportu kolejowego we współczesnej gospodarce polskiej    20
2.3. Przemiany w paneuropejskim systemie transportu kolejowego    27
Rozdział III. Transeuropejskie korytarze transportu kolejowego    30
3.1. Europejskie zasady polityki transportowej    30
3.2. Rozwój transeuropejskich sieci transportowych    37
3.2.2. Korytarze I i IA    41
3.2.1. Korytarz transportowy C-E 65 i pozostałe korytarze    43
3.3. Tendencje rozwoju korytarzy transportowych w Europie    49
Zakończenie    54
Bibliografia    56