Archiwa tagu: Terroryzm narodowo-religijny

Terroryzm narodowo-religijny. Przykład Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Wstęp 2

Rozdział I. Terroryzm narodowo-religijny: konceptualizacja 4
1.1. Definicja terroryzmu 4
1.2. Typologia ugrupowań terrorystycznych 11
1.3. Specyfika terroryzmu narodowo-religijnego 22
1.4. Konkluzje 29

Rozdział II. Oddziaływanie terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1. Przesłanki terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1.1. Uwarunkowania terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1.2. Cele terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 46
2.2. Przejawy terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 48
2.3. Wpływ działalności terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie 61
2.4. Konkluzje 62

Rozdział III. Oddziaływanie terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1. Przesłanki terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1.1. Uwarunkowania terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1.2. Cele terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 80
3.2. Przejawy działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 80
3.3. Wpływ działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie 82
3.4. Konkluzje 85

Zakończenie 87
Bibliografia 95