Archiwa tagu: Telewizja w życiu współczesnego dziecka

Telewizja w życiu współczesnego dziecka

Wstęp 3
Rozdział 1. Telewizja jako medium XX wieku. 5
1.1 Telewizja a komunikowanie masowe. 5
1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy 9
1.1.2. Relacja człowiek-mass media. 12
1.2. Rodzinny odbiór telewizji. 13
Rozdział 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka. 19
2.1. Dziecko i telewizja w PRL. 30
2.2. Dziecko i telewizja w okresie wielkiej zmiany w Polsce. 32
2.3. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka. 37
Rozdział 3. Stosunek dzieci do oglądania telewizji i miejsce wśród innych form spędzania wolnego czasu. 41
3.1. Upodobania telewizyjne dzieci. 42
3.2. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie. 45
3.2.1. Funkcje wychowawcze telewizji. 50
3.2.2. Funkcja rozrywkowa telewizji. 56
3.2.3. Funkcja odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka. 57
3.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie. 58
Zakończenie 71
Bibliografia 73