Archiwa tagu: Stres szpitalny

Stres szpitalny

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie stresu i jego rodzaje. 3
1.1. Rys historyczny. 3
1.2. Stres biologiczny w ujęciu Hansa Salye?go. 4
1.3. Stres psychologiczny w ujęciu Janusza Reykowskiego. 7
1.4. Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman ? jako dynamiczna relacja pomiędzy  człowiekiem a otoczeniem. 9
1.5. Reakcje stresowe i ich następstwa. 12
1.6. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 16
1.7. Instytucja totalna. 23
1.8. Stres jako problem społeczny 25
Rozdział 2.Pacjent w szpitalu. 30
2.1. Szpital jako środowisko pacjenta. 30
2.2. Personel medyczny a pacjent. 33
Rozdział 3. Problem i metodyka badań. 38
3.1. Cel badań. 38
3.2. Metodyka badań. 40
3.2. Charakterystyka terenu badań i warunki badania. 45
Rozdział 4. Analiza wyników badań 47
4.1. Wyniki badań i ich interpretacja 47
4.2. Wnioski wynikające z badań 74
Zakończenie. 80
Bibliografia 84