Archiwa tagu: Skuteczne motywowanie na przykładzie Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

Skuteczne motywowanie na przykładzie Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

WSTĘP

Rozdział 1. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W TEORII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
1.2 Miejsce motywowania w systemie kadrowym.
1.3 Modele motywacji.
1.4 Teorie motywacji.
1.5 Instrumenty motywowania.
1.6 System ocen pracowniczych jako narządzie motywowania.
1.7 Szkolenie i rozwój pracowników.

Rozdział 2. PREZENTACJA FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z. O.O.
2.1 Krótka historia Roche-a.
2.2 Cel, misja i strategia firmy.
2.3 Zakres działalności.
2.3.1 Kierunki działania.
2.3.2 Pozycja firmy na rynku.
2.4 Struktura organizacyjna.
2.5 Charakterystyka zatrudnienia w firmie.
2.5.1 Podział ze względu na wiek i płeć.
2.5.2 Rozróżnienie pod względem wykształcenia i stażu pracy.
2.6 Delegacja uprawnień komórki kadrowej na zewnętrzną, obcą firmę.

Rozdział 3. MOTYWOWANIE W ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z O.O.
3.1 Adaptacja zawodowa nowo zatrudnionych pracowników.
3.2 System wspierania pracowników.
3.3 Motywacja poprzez rozwój kariery na wybranym przykładzie.
3.4 Inne narzędzia motywowania stosowane w Roche.
3.5 Złe i dobre strony systemu okresowych ocen pracowniczych.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW