Archiwa tagu: Senegalu i Mozambiku

Sytuacja społeczno-gospodarcza krajów Trzeciego Świata na przykładzie Etiopii, Senegalu i Mozambiku

Wstęp 3

Rozdział 1. Problemy gospodarcze i społeczne w KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 5
1.1. Kraje Trzeciego Świata – istota i zakres pojęcia 5
1.1.1. Ujęcie definicyjne 5
1.1.2. Kraje najsłabiej rozwinięte gospodarczo 6
1.1.3. Kraje naftowe I i II 9
1.1.4. Pozostałe kraje słabo rozwinięte gospodarczo 12
1.1.5. Koncepcja zagranicznej polityki ekonomicznej pozostałych krajów słabo rozwiniętych 13
1.2. Globalizacja a marginalizacja – na przykładzie Afryki 21

Rozdział 2. Sytuacja społeczno- gospodarcza w wybranych krajach Afryki 29
2.1. Rola i miejsce Afryki w gospodarce światowej 29
2.1. Analiza sytuacji społeczno- gospodarczej w Etiopii 33
2.1.1. Ogólna charakterystyka Etiopii 33
2.1.2. Sytuacja polityczna w Etiopii 36
2.1.3. Sytuacja społeczna w Etiopii 39
2.1.4. Sytuacja gospodarcza w Etiopii 42
2.2. Analiza sytuacji społeczno gospodarczej w Senegalu 45
2.2.1. Ogólna charakterystyka Senegalu 45
2.2.2. Sytuacja polityczna 49
2.2.3. Sytuacja społeczna 49
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 49
2.3. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej w Mozambiku 50
2.3.1. Sytuacja polityczna 50
2.3.3. Sytuacja społeczna 51
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 52
2.4. Cechy wspólne i różnice 53

Rozdział 3. Kierunki wyjścia z zacofania 55
3.1. Inicjatywy podejmowane przez rządy i organizacje 55
3.2. Efekty działań 71

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95