Archiwa tagu: Ryzyko w działalności kredytowej banku

Ryzyko w działalności kredytowej banku

Wstęp
Rozdział 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Metody ograniczania ryzyka kredytowego 9
1.2.1. Metody logiczno-dedukcyjne 11
1.2.2. Metody empiryczno-indukcyjne 13
Rozdział 2. Charakterystyka działalności PKO BP S.A. 15
2.1. Historia PKO BP S.A. 15
2.2. Działalność PKO BP S.A. 19
Rozdział 3. Strategia oraz polityka zarządzania ryzykiem kredytowym 24
3.1. Ryzyko pojedynczego kredytu 26
3.2. Portfelowe ryzyko kredytowe 29
3.3. Strategia PKO BP S.A. 34
Rozdział 4. Szacowanie zdolności kredytowej 38
4.1. Jakościowa ocena kredytobiorcy 39
4.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta 43
Rozdział 5. Instytucjonalne formy zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym 51
5.1. Limity koncentracji kredytów 56
5.2. Rezerwy oraz fundusz ryzyka ogólnego 61
5.3. Niektóre aspekty stosowania prawnych form zabezpieczeń kredytów bankowych 62
5.3.1. Poręczenie według prawa cywilnego 63
5.3.2. Poręczenie wekslowe (awal) 63
5.3.3. Gwarancja 64
5.3.4. Przelew (cesja) wierzytelności 65
5.3.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy 66
5.3.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna 67
Rozdział 6. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 83