Archiwa tagu: Rynek kart płatniczych w Polsce

Rynek kart płatniczych w Polsce

Wstęp    3
Rozdział I. Karty płatnicze jako jeden z produktów bankowości elektronicznej    4
1.1. Historia kart płatniczych w Polsce    4
1.2. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych    9
1.3. Klasyfikacja kart płatniczych    12
Rozdział II. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych    23
2.1. Rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu kart płatniczych    23
2.2. Regulacje prawne dotyczące kart płatniczych    24
2.3. Sposoby zapobiegania przestępstwom    30
Rozdział III. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce    33
3.1. Dynamika rozwoju rynku kart płatniczych 33
3.2. Liczba wyemitowanych kart    40
3.3. Ilość i wartość transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart    52
3.4. Rozwój i struktura sieci akceptantów kart    59
3.5. Problemy i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych    68
3.6. Możliwości rozwoju kart płatniczych w Polsce    70
Zakończenie    74
Bibliografia 76