Archiwa tagu: Rozwój usług bankowych

Rozwój usług bankowych, jako efekt działania konkurencji

Wstęp 4
Rozdział 1. Przegląd podstawowych usług bankowych. 5
1.1. Udzielanie kredytu. 8
1.2. Przyrzeczenie udzielenia kredytu. 14
1.3. Operacje papierami wartościowymi. 16
Rozdział 2. Operacje bankowe. 17
2.1. Operacje depozytowe. 19
2.2. Operacje pośredniczące (usługowe). 22
2.3. Operacje zlecone. 23
2.3.1. Obrót płatniczy. 23
2.3.2. Instrumenty obrotu bezgotówkowego 23
2.3.3. Rozliczenia międzybankowe. 27
2.3.4. Handel dewizami. 27
2.4. Zagraniczne operacje rozliczeniowe. 28
Rozdział 3. Bankowa oferta produktów i usług na wybranych przykładach. 34
3.1. Oferta Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. 34
3.1.1. Depozyty. 35
3.1.2. Karty bankowe. 37
3.1.3. Kredyty. 38
3.1.4. Wykup wierzytelności. 43
3.1.5. Gwarancje. 46
3.1.6. Operacje zagraniczne. 47
3.1.7. Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i walutowego. 51
3.2. Oferta usług Banku Millenium S.A. 53
3.2.1. Kredyty. 55
3.2.2. Świadczenie usług z zakresu bankowości inwestycyjnej. 59
3.2.3. Karty bankowe. 60
3.3. Oferta Kredyt Banku S.A. 61
3.3.1. Depozyty. 62
3.3.2. Kredyty. 65
3.3.3. Operacje zagraniczne. 71
3.3.4. Karty Visa Business. 76
3.3.5. Home banking-kontakt. 77
3.3.6. Świadczenie usług z zakresu bankowości inwestycyjnej. 78
3.3.7. Usługi dodatkowe. 81
Rozdział 4. Rozwój usług bankowych, jako efekt działania konkurencji. 83
Zakończenie 85
Bibliografia 90