Archiwa tagu: Rola podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródła dochodów budżetu państwa

Rola podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródła dochodów budżetu państwa

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1.  Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia 5
1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa 5
2. Zasady polityki budżetowej 11
3. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetowych 24
4. Wydatki budżetu państwa 34
5. Deficyt budżetowy 38
Rozdział 2 Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych 39
1. Podatek dochodowy od osób prawnych. 39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 43
3. Karta podatkowa i podatek ryczałtowy. 65
3.1. Karta podatkowa. 65
3.2. Ryczałt ewidencjonowany 78
Rozdział 3.  Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych 84
3.1. Dochody budżetu państwa z tytułu wpływów z podatków dochodowych 84
3.2. Ocena zmian w strukturze wielkości podatkowych dochodów budżetu państwa 97
Podsumowanie 105
Bibliografia 110
Spis tabel 113
Spis rysunków 115