Archiwa tagu: Rola menadżera w zarządzaniu instytucjami sportowymi

Rola menadżera w zarządzaniu instytucjami sportowymi

Wstęp.
Rozdział 1. Organizacja sportowa jako instytucja.
1.1. Cele organizacji sportowo ? rekreacyjnych.
1.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji sportowych i  sportowo ? rekreacyjnych.
Rozdział 2. Pojęcie menedżera i jego rola w organizacji.
2.1. Pojęcie menedżera.
2.2. Rola menedżera w organizacji.
2.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera
2.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji
2.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji
Rozdział 3. Kontrola w zarządzaniu instytucjami sportowo-rekreacyjnymi.
3.1.  Obszary i uwarunkowania efektywności.
3.2. Pomiar efektywności.
3.3. Kontrola w zarządzaniu
3.4. Rodzaje i formy kontroli według kryteriów
3.5. Zasady działalności kontrolnej
3.6. Samokontrola w procesie zarządzania
Rozdział 4. Władza i autorytet kierującego
Rozdział 5. Charakterystyka Fitness Club RYTM.
5.1. Rodzaj oferowanych zajęć w FC RYTM
5.2. Instruktorzy klubu
Rozdział 6. Źródła i trudności w pracy organizacji sportowych i metody ich przezwyciężania
Zakończenie
Bibliografia