Archiwa tagu: Rola menadżera w zarządzaniu instytucjami sportowymi

Rola menadżera w zarządzaniu instytucjami sportowymi

Wstęp

Rozdział 1. Organizacja sportowa jako instytucja
1.1. Cele organizacji sportowo-rekreacyjnych
1.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji sportowych i  sportowo-rekreacyjnych

Rozdział 2. Pojęcie menedżera i jego rola w organizacji
2.1. Pojęcie menedżera
2.2. Rola menedżera w organizacji
2.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera
2.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji
2.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji

Rozdział 3. Kontrola w zarządzaniu instytucjami sportowo-rekreacyjnymi
3.1.  Obszary i uwarunkowania efektywności
3.2. Pomiar efektywności
3.3. Kontrola w zarządzaniu
3.4. Rodzaje i formy kontroli według kryteriów
3.5. Zasady działalności kontrolnej
3.6. Samokontrola w procesie zarządzania

Rozdział 4. Władza i autorytet kierującego

Rozdział 5. Charakterystyka Fitness Club RYTM
5.1. Rodzaj oferowanych zajęć w FC RYTM
5.2. Instruktorzy klubu

Rozdział 6. Źródła i trudności w pracy organizacji sportowych i metody ich przezwyciężania

Zakończenie
Bibliografia