Archiwa tagu: Rola i znaczenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Rola i znaczenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

WPROWADZENIE            4

Rozdział I. POJĘCIE I CZYNNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI JAKO WAŻNY ELEMENT ORGANIZACJI  7
1.1. POJĘCIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 7
1.2. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA ZE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 16
1.3. ODDZIAŁYWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 18
2. CZYNNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNE J PRZEDSIĘBIORSTWA 20
2.1. CZYNNIKI STRUKTUROTWÓRCZE – HIERARCHIA 20
2.2. CELE I ZADANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 23
2.3. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 25
2.4. CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 26
2.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZEDSIĘBIORSTWA 27
2.6. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 27
2.6.1. Otoczenie stałe                  28
2.6.2. Otoczenie zmienne                 29
2.6.3. Otoczenie burzliwe                 29
2.6.4. Dostosowanie struktury do otoczenia            30

Rozdział II. PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I ICH TYPY 38
1. ROZPIĘTOŚĆ I ZASIĘG KIEROWANIA
2. WIĘZI ORGANIZACYJNE
3. CENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJA DECYZJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
4. TYPOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 45
4.1. KRYTERIA KLASYFIKACJI STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 45
4.2. STRUKTURA LINIOWA. 48
4.3. STRUKTURA FUNKCJONALNA 50
4.4. STRUKTURA SZTABOWA 52
4.5. STRUKTURA DYWIZJONALNA 54
4.6. STRUKTURA MACIERZOWA 56

Rozdział III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA REEMTSMA
POLSKA S.A.
1. HISTORIA KONCERNU – REEMTSMA INTERNATIONAL   61
1.1. HISTORIA REEMTSMA INTERNATIONAL 61
1.2. HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA REEMTSMA POLSKA S.A. 65
2. PODSTAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA REEMTSMA POLSKA    66
2.1. STATUT SPÓŁKI 66
2.2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 68
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY 70
3.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYTWÓRNI WYROBÓW TYTONIOWYCH S. A. 70
3.2. AKTUALNA STRUKTURA FIRMY 72

LITERATURA 80
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS SCHEMATÓW
SPIS RYSUNKÓW