Archiwa tagu: Rola i znaczenie podatków pośrednich

Rola i znaczenie podatków pośrednich

Wstęp 4
Rozdział pierwszy Podatki pośrednie 6
1.1 Klasyfikacja podatków 6
1.2 Podstawowe cechy systemu podatkowego 8
1.3 Przesłanki wprowadzenia podatków pośrednich 18
1.4 Wpływ podatków pośrednich na budżet państwa 22
Rozdział drugi Podatek od towarów i usług 26
2.1 Pojęcie podatku od towarów i usług 26
2.2 Konstrukcja prawna 32
2.3 Obowiązek podatkowy 38
2.4 Specyfika podatku 45
Rozdział trzeci Zasady stosowania podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym 49
3.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania 49
3.2 Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 56
3.3 Ewidencja podatkowa 63
3.4 Podatek należny i podatek naliczony 64
3.5 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług VAT 72
Rozdział czwarty Podatki pośrednie w budżecie państwa 76
4.1 Przebieg realizacji budżetu państwa 76
4.2 Dochody budżetu państwa 79
4.3 Dochody podatkowe 92
4.3.1 Podatek od towarów i usług 94
4.3.2 Podatek akcyzowy 96
4.3.3 Podatek od gier 100
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis wykresów 108