Archiwa tagu: Rodzaje strategii kadrowych

Rodzaje strategii kadrowych na przykładzie firmy X

WSTĘP 2
I. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1 Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2 Strategia personalna i jej elementy składowe. 13
1.3 Modele strategii personalnej organizacji. 24
1.4 Rodzaje strategii personalnych (kadrowych) 31
II. Polityka personalna Firmy X S.A. 36
2.1 Historia i opis firmy X 36
2.2 Aspekty polityki personalnej firmy X 42
2.3. Struktura zatrudnienia w firmie X 48
III. Ocena strategii kadrowej firmy X S.A. 53
3.1 Ogólne założenia strategii kadrowej badanej firmy 53
3.2 Prezentacja Strategii kadrowych firmy X 56
3.3 Ocena istniejącej strategii kadrowej a proponowane zmiany 71
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 84