Archiwa tagu: Restrukturyzacja a zmiana struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Optimus Tech

Restrukturyzacja a zmiana struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Optimus Tech

Wstęp 1
Rozdział 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 4
1.1 Pojęcie restrukturyzacji 4
1.2 Strategie restrukturyzacji. 7
1.3 Ogólny plan procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa 15
1.4 Działania w ramach restrukturyzacji. 25
1.5 Restrukturyzacja jako metoda wzrostu wartości nabytego przedsiębiorstwa 35
1.6 Restrukturyzacja przemysłu w ramach integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. 58
Rozdział 2. Identyfikacja zmian w organizacji 64
2.1 Pojęcie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie 64
2.2. Metody analizy struktury organizacyjnej firmy 74
2.3 Zmiany zewnętrzne w procesie restrukturyzacji firmy 87
2.4 Zmiany wewnętrzne w procesie restrukturyzacji firmy 91
Rozdział 3 Restrukturyzacja na przykładzie firmy Optimus S.A. 98
3.1 Ogólne informacje na temat firmy Optimus. 98
3.2. Podstawowe produkty i rynki działalności w momencie transformacji 106
3.3. Proces restrukturyzacji zewnętrznej w spółce Optimus S.A. 119
3.4. Proces restrukturyzacji wewnętrznej w spółce Optimus S.A. 124
3.5 Perspektywy i nadzieje na przyszłość wynikające z restrukturyzacji Optimus S.A. 129
Rozdział 4. Sytuacja firm po restrukturyzacji Optimus S.A. na przykładzie firmy Optimus Tech 138
4.1. Strategia produktowa firmy Optimus Tech jako spółki wydzielonej 138
4.2 Asortyment Spółki Optimus Tech 139
4.3 Pozycja firmy Optimus-Tech na rynku i dzień jutrzejszy 146
4.4. Efekty finansowe związane z restrukturyzacją spółki. 152
4.5 Ocena inwestycji w przedsiębiorstwie Optimus Tech. 157
4.6 Koncepcja ?przedsiębiorstwa uczącego się? na podstawie firmy Optimus Tech 159
4.7 Prognozy dotyczące rozwoju rynku IT w kontekście działalności Optimus Tech 171
Zakończenie 175
Bibliografia 177